De ingewikkelde canon-relatie van Daredevil met MCU

RRoos Verhoeven 8 januari 2024 09:12

De relatie van Daredevil met de Marvel Cinematic Universe (MCU) heeft altijd raraiteiten gekend. Recentelijk is die relatie weer complexer geworden wat heeft geleid tot een aantal vragen over wat dit betekent voor de toekomst van het personage in het MCU.

De connectie tussen Echo en Daredevil

Het is duidelijk dat de nieuwe Marvel-serie 'Echo' sterke banden heeft met de voormalige Netflix-Marvel-series. Zoals zichtbaar in de trailers, worden er zelfs beelden van Daredevil gebruikt om deze relatie te benadrukken. Bovendien verschijnen Charlie Cox en Vincent D'Onofrio, bekend als Matt Murdock/Daredevil en Wilson Fisk/Kingpin uit de Netflix-serie, ook in 'Echo' als belangrijke spelers.

Daredevil toegevoegd aan de Heilige Tijdlijn

In een interview met Screenrant bevestigde Brad Winderbaum dat Daredevil nu officieel deel uitmaakt van wat Marvel de 'Heilige Tijdlijn' noemt. Hij merkte op dat er in het verleden enige onzekerheid was over welke verhalen er precies deel van uitmaakten, maar dat Daredevil nu zeker tot die canon behoort. Dit betekent dat de gebeurtenissen uit de Netflix-serie erkend worden als onderdeel van het grotere MCU.

Het belang van Daredevils canon-status

Hoewel de erkenning van Daredevil als onderdeel van de MCU-canon voor sommigen een soort bevestiging kan zijn, roept het ook vragen op over het belang ervan. Charlie Coxs vertolking van Daredevil is al opgedoken in films als 'Spider-Man: No Way Home' en de serie 'She-Hulk', wat al suggereert dat het personage deel uitmaakt van het MCU. Is een officiële bevestiging dan nog wel nodig? En wat voegt het toe dat we niet al konden afleiden uit de eerdere verschijningen van Daredevil?

Echo is bedoeld als een 'Spotlight'-serie, een soort standalone verhaal dat losstaat van de steeds zwaardere last van de gedeelde MCU-tijdlijn. Het is dus onduidelijk wat de verwijzing naar Daredevil in deze context betekent voor de continuïteit van het personage. Het lijkt erop dat Marvel nog steeds worstelt met het balanceren van hun gedeelde universum en de individuele verhaallijnen van de personages.

Afbeelding: 'Marvel's Daredevil', TMDB

Meer artikelen