Hoe 'Star Wars' de Engelse taal heeft veranderd

RRoos Verhoeven 4 december 2023 10:50

'Star Wars' heeft een enorme invloed op onze popcultuur en vooral op de Engelse taal. Een nieuw onderzoek belicht hoe woorden uit het 'Star Wars'-universum een essentieel onderdeel zijn geworden van menselijke communicatie.

Het blijvende effect van 'Star Wars'

Het 'Star Wars'-universum, dat George Lucas meer dan vier decennia geleden tot leven riep, blijft tot op de dag van vandaag een onuitwisbaar stempel drukken op de populaire cultuur. Niet alleen in films, series en merchandise, maar opvallend genoeg ook in de Engelse taal. Woorden en zinnen uit deze sciencefictionwereld zijn volledig ingebed in het dagelijks taalgebruik en vormen een vast onderdeel van de communicatie van mensen woonachtig in Engelstalige landen.

Onderzoek naar 'Star Wars' taal

Christina Sanchez-Stockhammer, professor Engels en Digitale Linguïstiek, heeft een fascinerend onderzoek uitgevoerd om te kijken hoe het 'Star Wars'-universum in het dagelijkse taal is doorgedrongen. Zij ontdekte dat termen zoals 'Jedi', 'Padawan', 'Yoda', 'lightsaber' en 'to the dark side' frequent opduiken in digitale Engelse tekstcorpora, met betekenissen die verder gaan dan alleen de referenties aan de 'Star Wars'-films.

Frequentie van 'Star Wars' terminologie

Sanchez-Stockhammer's studie, gepubliceerd in het online tijdschrift Linguistics Vanguard, toont een opmerkelijk feit: het woord 'Jedi' komt meer dan vier keer per miljoen woorden voor in het Corpus of Contemporary English (COCA). Dit corpus verzamelt Engelse woorden zoals ze zijn gebruikt in spraak, schrijven, academische studies, tv en film tussen 1990 en 2015. Dit geeft aan dat 'Star Wars'-gerelateerde termen vaker voorkomen dan veel reguliere woorden, zelfs zonder directe verwijzing naar de films.

Niet alleen de taal maar ook onze fysieke wereld is beïnvloed door 'Star Wars'. Het woord 'lightsaber' wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt om te verwijzen naar speelgoedversies van dit iconische 'Star Wars'-wapen wat aantoont dat 'Star Wars' veel meer is dan een filmfranchise; het is een integraal onderdeel van onze cultuur geworden.

Bovendien heeft 'Star Wars' invloed op hoe we bepaalde concepten uitdrukken. Het gebruik van de zin 'to the dark side' in een 'Star Wars'-context om een verschuiving naar een meer immorele staat uit te drukken is daar een goed voorbeeld van. Dit soort termen en zinnen zijn volledig ingebed in de dagelijkse taal en vormen een vast onderdeel van ons taalgebruik.

Afbeelding: 'Star Wars', TMDB

Meer artikelen