Ridley Scott was 'boos' over de plannen van James Cameron voor Aliens

RRoos Verhoeven 16 november 2023 17:55

In een recente discussie over regisseur Ridley Scott's houding tegenover de Alien-franchise, komen verschillende standpunten naar voren. De consensus lijkt te zijn dat Scott's bitterheid voortkomt uit de richting die de franchise nam na zijn originele film.

De rol van nieuwe filmmakers in sequels

Er wordt geopperd dat nieuwe filmmakers de kans moeten krijgen om sequels te maken als ze een duidelijke visie hebben. Het belang van een goede werkrelatie en open dialoog met de oorspronkelijke maker wordt benadrukt, om zo een balans te vinden tussen consistentie en vernieuwing. De oorspronkelijke film zou de inspiratie moeten zijn voor de volgende, met een werkelijke bestaansreden buiten alleen financieel gewin.

Een andere opmerking suggereert dat filmstudio's een duidelijke reden moeten hebben om een blockbuster van 200 miljoen dollar te maken, buiten het voor de hand liggende financiële gewin en aandelenwinst. Er is een gevoel dat studio's te veel merken verpesten door snel te werken en inferieure vervolgfilms te produceren, wat uiteindelijk het artistieke aspect van het filmmaken in gevaar brengt.

Verschillen tussen Ridley Scott en James Cameron

Ridley Scott krijgt lof voor de verbeeldingskracht, wereldbouw en innovatie in zijn films. James Cameron wordt daarentegen gezien als iemand die zich meer richt op uitvoering en finesse, maar wiens verhaallijnen en creativiteit tekortschieten, tot het punt van saaiheid. Dit suggereert een duidelijk contrast tussen de stijlen van de twee regisseurs en hun benadering van filmmaken.

Scott's onvrede over de evolutie van de Alien-franchise

Er wordt opgemerkt dat Scott's afwijzing van een voorgestelde ALIENS retcon-sequel door Neil Blomkamp heeft bevestigd dat Scott niet blij was met de richting die de franchise nam na zijn originele film. Deze afwijzing wordt gezien als een bevestiging van de onvrede van Scott over de manier waarop de serie zich ontwikkelde na zijn eerste film.

Meer artikelen